Zamyslenie k Veľkej noci

„Ale Boh ho vzkriesil …“  (Skutky apoštolov 2:24)
Boh aj po dvetisíc rokoch stále chce, aby zmŕtvychvstanie bolo ústredným motívom našej viery.   Knihy Novej zmluvy ju potvrdzujú a spolu s krížom sa ohlasuje ako podstatná časť veľkonočného tajomstva: Kristus vstal z mŕtvych! V prvom storočí boli svedkami zmŕtvychvstania apoštoli. V dvadsiatom prvom storočí za svedkov tej istej udalosti Boh povoláva nás. Chce, aby sme odvážne a vytrvalo svedčili o premene, ktorú do nášho života vniesol Ježiš svojím zmŕtvychvstaním.  Volá nás aj k tomu, aby sme zreteľne, nadšene a radostne hovorili o podstate našej nádeje a viery.

A čo je tou podstatou? Kristus zomrel. Kristus vstal. Kristus znova príde!  Skutočnosť, že Ježiš vstal z mŕtvych, zmenila naše  životy.  Dostali sme  krásnu nádej, silu, útechu.

 „Ty mi ukážeš cestu života, u Teba je plnosť radosti, vo Tvojej pravici večná blaženosť.“       ( Žalm 16:11).
Chvála Ti, Ježišu, môj vzkriesený Spasiteľ!

Nie je možné komentovať.