CZ Padarovce

OltarPadarovceInformácie pre CZ Padarovce a Dražice.

Služby Božie  sa budú konať:
22. mája 2016
26. júna 2016
17. júla 2016
21. júla 2016
21. augusta 2016
18. septembra 2016
23. októbra 2016
20. novembra 2016
18. decembra 2016
26. decembra 2016
1. januára 2017

Rozpis môže byť zmenený po dohode s cirkevným zborom
administrátorka