Vinica Pánova – maľovaná kázeň

Zamyslenie nad epitafom pre Paula Ebera, superintendenta vo Wittenbergu.

Ak náhodou pôjdete do Wittenbergu, nezabudnite si pozrieť zaujímavý obraz z roku 1569 od Lucasa Cranacha ml. Tento neveľký obraz je súčasťou epitafu – náhrobného nápisu, ktorý je pripomienkou života a diela Paula Ebera, významnej postavy reformácie. Epitaf chce byť svedectvom o viere tohto výnimočného muža. Výnimočného vďaka dielu Božej milosti, ktorá napráva pokrivené a dáva silu k nasledovaniu Krista a k práci pre Jeho kráľovstvo.

Zobraziť viac »

2. marec 2018 – Svetový deň modlitieb

Všetko Božie stvorenie je veľmi dobré
Biblické štúdium – Genezis 1, 1 – 31

V posledných rokoch sa veľmi veľa hovorí o klimatických zmenách. Surinam, rovnako ako veľa krajín na svete, pociťuje klimatické zmeny ako dôsledok globálneho otepľovania. Naše hlavné mesto Paramaribo sa nachádza blízko Atlantického oceána a rovnako ako aj iné oblasti je v súčasnosti v období dažďov postihnuté mnohými záplavami. Aj mnohé iné krajiny bojujú s  hurikánmi a povodňami.
Vedci v súčasnosti správne predpokladajú, že tieto zmeny môžu mať vážne dôsledky. Zaznamenali sme  už ničivé dôsledky prírodných katastrof, ako aj  civilizačných zásahov ľudí. Jedným z príkladov je znečistenie riek ortuťou  pri ťažbe zlata. Harmonické spolunažívanie ľudí, zvierat a prírody sa vytratilo. Podľa názoru mnohých odborníkov sme za to zodpovední práve my ľudia. Na strane druhej sme to opäť my, ktorí môžeme priniesť riešenia ako obnoviť harmóniu medzi ľuďmi a Božím stvorením.

Zobraziť viac »