Núdzový stav od 25.11.2021

Milí bratia a milé sestry vo viere s ľútosťou Vám oznamujem, že na základe nariadenia vlády SR počas lockdownu služby Božie v našom cirkevnom zbore sa konať nemôžu. Kázne budeme pripravovať v písomnej podobe, ktoré Vám následne doručíme do schránky. Napriek nepriaznivej situácii Vás pozývam k tomu, aby sme sa spoločne modlili za požehnaný adventný čas. S úctou a prianím Božieho pokoja

Viktória Lisáková.


Kedves testvéreim az elkövetkezendő napokban istentiszteletek nem lesznek meg tartva. Írot változatban fogjuk a kedves híveknek eljutattni az igehirdetéseket. Közösen imádkozzunk az eljövendő ádventi időszakért.