2. marec 2018 – Svetový deň modlitieb

Všetko Božie stvorenie je veľmi dobré
Biblické štúdium – Genezis 1, 1 – 31

V posledných rokoch sa veľmi veľa hovorí o klimatických zmenách. Surinam, rovnako ako veľa krajín na svete, pociťuje klimatické zmeny ako dôsledok globálneho otepľovania. Naše hlavné mesto Paramaribo sa nachádza blízko Atlantického oceána a rovnako ako aj iné oblasti je v súčasnosti v období dažďov postihnuté mnohými záplavami. Aj mnohé iné krajiny bojujú s  hurikánmi a povodňami.
Vedci v súčasnosti správne predpokladajú, že tieto zmeny môžu mať vážne dôsledky. Zaznamenali sme  už ničivé dôsledky prírodných katastrof, ako aj  civilizačných zásahov ľudí. Jedným z príkladov je znečistenie riek ortuťou  pri ťažbe zlata. Harmonické spolunažívanie ľudí, zvierat a prírody sa vytratilo. Podľa názoru mnohých odborníkov sme za to zodpovední práve my ľudia. Na strane druhej sme to opäť my, ktorí môžeme priniesť riešenia ako obnoviť harmóniu medzi ľuďmi a Božím stvorením. Zobraziť viac »

Vlak „Môj život“

Pred časom som čítal knihu, v ktorej bol život prirovnaný k ceste vlakom. Je to výnimočne zaujímavé čítanie pod podmienkou, že ho správne interpretujeme. Život nie je ničím iným, ako cesta vlakom. Cesta vlakom, skladajúca sa z nastupovania a vystupovania, preplnená nehodami, príjemnými prekvapeniami, ale tiež hlbokým smútkom. Zobraziť viac »

Vianoce 2017

Ďakujem všetkým za množstvo práce, obetavosti, lásky a spoločne strávených chvíľ počas vianočných sviatkov: za kázne, skrášlenie kostola, vystúpenie detí a konfirmandov, za spev nášmu spevokolu, za vinš, za modlitby za všetko čo sme vykonali na slávu Božiu.

Viktória Lisáková

Adventná besiedka

Pokračujeme v adventnej príprave. Dnes sme prežili prvé stretnutie s pastiermi, ktorí sa vybrali do Betlehema presvedčiť sa na vlastné oči o zvesti, ktorú počuli od anjelov. “ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Pastieri sa stali novými poslami a rozprávali všetkému ľudu o tom čo videli a zažili na vlastné oči.

Reformačná párty

V našom cirkevnom zbore sme nezabudli na najmenších, ktorí sa stali súčasťou osláv 500.výročia reformácie. Mali dobrý zážitok, keď jednoduchým spôsobom cez obrázky vnímali život Dr. Martina Luthera, urobili si malé leporelo z lutherovej ruže, učili sa piesne, hracími kockami spoznávali dejiny reformácie, jedli reformačné muffiny a nakoniec boli na exkurzii vo veži, kde je nainštalovaná výstava k 500.výročiu reformácie.