Kontakt RIS

erb_maly_RIS               adresa:

               Rimavský seniorát
               Augsburského vyznania na Slovensku
               Cukrovarská 43,
               979 01 Rimavská Sobota

                Telefón/fax: 047/562 18 67,
               mobil: 0918 828 220

               E-mail: ris@ecav.sk

 

ris

  zdroj: ecav.sk