Vyznanie viery

Apoštolské, Atanáziovo, Nicejské vyznanie viery