Stretnutie 26.2.2012

Prednáška brata emeritného biskupa I. Mišinu na tému „Evanjelický pôst“.