CZ Vyšná Pokoradz

VysnaPokoradzSlužby Božie budú konať:
5. júna 2016
3. júla 2016
7. augusta 2016
4. septembra 2016
9. októbra 2016
6. novembra 2016
4. decembra 2016
25. decembra 2016
1. januára 2017

Rozpis SB môže byť zmenený po dohode s cirkevným zborom
administrátorka