Archiv kategórií: Aktuality

Reformačné popoludnie

ECAV Rimavská Sobota pozýva  29. októbra 2017 na reformačné služby Božie o 9,30 hod slovenské a na o 11,00 hod na maďarské služby Božie a poobede na reformačné popoludnie s témou Katharina von Bora.

Stretnutie rodákov v Dražiciach

V tomto roku sme v jesennom období sa stretli na službách Božích v Dražiciach. Pozvanie prijali najmä tí, ktorí pochádzali z tejto obce. Služby Božie sa niesli v znamení spomienok na minulosť, ale zároveň zahŕňali v sebe aj poďakovanie za úrody zeme. Rodákov obce pozdravil aj starosta obce. A hlavne cítili sme sa príjemne a […]

Stretnutie spevokolov RIS

Počas prvej nedele k poďakovaniu za úrody zeme sme mali stretnutie spevokolov v RIS. Náš spevokol spieval piesne: Chcem vojsť do tvojich brán, Túžim priniesť na oltár, Pán zastavil sa na brehu. Všetkým členom a členkám ako aj našej dirigentke ďakujeme za  vernú službu.

Nové CD Hrad prepevný

 

500.výročie reformácie

Koncom septembra sme sa stretli v cirkevnom zbore Gemer, kde spolu s reformovanou kresťanskou cirkvou sme si pripomenuli výročie reformácie. Slávnostným kazateľom bol  brat farár z Budapešti. Z teologickej fakulty z Budapešti mal odbornú prednášku PhD. DSc. Csepregi Zoltán, potom Dr. Búza Zsolt, reformovaný brat senior mal ranné stíšenie, v rámci programu nás pozdravili dva […]

Oprava veže a organa

Veža evanjelického kostola v Rimavskej Sobote bola postavená na jeseň v roku 1857 vďaka obetavosti svojich veriacich, v značnej miere v tej dobe pomohlo aj mesto Rimavská Sobota. Po dlhých rokoch, ktoré uplynuli od jej postavenia, dnes veža stojí pred rekonštrukciou a nutnou opravou pod ktorú sa podpísal aj zub času. Celková oprava kvôli reštaurátorskému […]

Zborový výlet 2017

Každým rokom sa vyberieme na zborový výlet, ktorého cieľom je tešiť sa z chvíľ, ktoré strávime s našimi priateľmi z kostola. Každý rok sa stretáva iná skupina, nakoľko v zhode času a v kolobehu rôznych povinností a udalostí nie všetci môžu sa zúčastniť niektorých programov. Sme vďační Pánu Bohu za všetky požehnania, ktoré dáva do […]

Misijný program

18. júna 2017 sme v našom zbore mali misijný program, na ktorý pozvanie prijala sestra Daniela Hroncová, ktorá nám prednášala o svojej knihe Musel som byť kacírom. Prednáška bola veľmi úchvatná a inšpiratívna. Počas programu vystúpil aj náš spevokol s dvoma piesňami. Boh je láska a Vzácna to a veľká radosť. Sestra kaplánka prispela básňou […]

Výstava v múzeu

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote sa otvorila výstava pri príležitosti 500. výročia Reformácie. Iniciátorom výstavy bol Béla Pohóczky ml. Výstava v našom regióne zachytáva obdobie Reformácie našich predkov.