Spevokol 25

V tomto roku sme si pripomenuli 25. výročie existencie nášho spevokolu. Nakoľko spevokol je súčasťou nášho cirkevného zboru, dostáva priestor na mnohých cirkevných podujatiach, či sú to misijné alebo bohoslužobné aktivity, v priebehu celého cirkevného roka. Pravidelne chodíme na prehliadku spevokolov, ktorá sa koná na území nášho seniorátu, kde pri rôznych príležitostiach sú ocenené tie spevokoly, ktoré desiatky rokov slúžia svojim spevom, vzájomnou spoluprácou, vďaka ktorej pozdvihujú úroveň v našom okrese a v našej cirkvi. V tomto roku náš spevokol sa prezentoval na mnohých službách Božích počas sviatkov, na adventnom stretnutí, ktoré sa konalo v reštaurácii Mladosť, zároveň sa pripravuje aj na rozhlasovú nahrávku a na sviatky na svojich pravidelných nácvikoch. 25 rokov živote človeka je malé číslo, ale v živote spevokola zachytáva krásny čas spoločných vystúpením počas ktorých sa formujú vzácne hodnoty k umeniu, budujú sa vzťahy a vytvárajú sa nové možnosti, ktoré povzbudzujú každého človeka, aby rástol vo viere v pána Boha.

Nie je možné komentovať.