Žalm 51 očami odborníka

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu ECAV zorganizoval dňa 28. apríla 2019 stretnutie s Doc. Ing. Bohdanom Hroboňom, PhD., riaditeľom Centra kresťanského vzdelávania v Martine, odborníkom na Starú zmluvu. Témou stretnutia bol Žalm 51.
Prvé slová Doc. Hroboň venoval spomienke na svojho starého otca, Jána Vladimíra Hroboňa, ktorý od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1965 pôsobil ako farár v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote, na ktorého si aj dnes pamätajú mnohí tunajší evanjelici.
V ďalšej časti podrobne vysvetlil obsah Žalmu 51, porovnával katolícky, evanjelický a ekumenický preklad s hebrejským. Ponúkol nám rôzne pohľady na chápanie významu tohoto Žalmu zrozumiteľnou a pútavou formou.
Ďakujeme Doc. Hroboňovi za prednášku, vnútromisijnému výboru RIS a CZ Rimavská Sobota za zorganizovanie akcie a všetkým, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu prišli do „Mladosti“.

Fotogaléria z akcie

Nie je možné komentovať.