Adventná príprava

Adventný čas sa nesie v znamení rôznych príprav. Podobne aj my sa chystáme  na  prichádzajúce sviatky ale zároveň aj otvárame svoje srdce Pánu Bohu. V piatok sme mali  ako obvykle školské služby Božie.

Na službách Božích sme spievali adventné piesne a kázeň slova Božieho nás obohatila chválospevom, ktorý kedysi vyslovil Zachariáš na oslavu Božiu. Prváci nás potešili  svojim vystúpením. Z mestského centra Relax  nás navštívil aj Mikuláš, ktorý našim deťom rozdával malé darčeky. V priebehu celého dňa sme sa rozdelili do tvorivých dielni a začala sa po duchovných prípravách aj tvorivá časť,  vianočných remesiel. Naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravovali rôzne vianočné predmety, ktoré budeme prezentovať na tohtoročnom Vianočnom jarmoku v Rimavskej Sobote.

Monika Kisantal Hansková

Nie je možné komentovať.