Archiv kategórií: Základná škola

Reformácia očami najmenších

Dnes sme si pripomenuli pamiatku Reformácie s malými deťmi na prvom stupni v EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Ráno sme mali krátke služby Božie s piesňami, ďalej sme si pomocou flanelových materiálov sledovali život Dr. Martina Luthera. Neskôr sa k tomu pridali dve hry: hľadanie kresťanských symbolov a z písmeniek zložiť významné mestá reformácie. Na […]

Biblický milionár a biblická olympiáda

Opäť sme sa stretli po roku a súťažili sme medzi sebou. Témou tohto roka bol prorok Eliáš zo Starej zmluvy a z Novej zmluvy boli Skutky apoštolské. Boli sme rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina písala testy a druhá hľadala správne odpovede v kvízovej časti. Napokon sme spolu tvorili, spievali piesne a vytvárali nové priateľstvá. […]

Škovránok 2016 – Súťaž žiakov v speve duchovnej piesne

Spievam, spievaš, spievame …… spoločne i po samom. Na pomyselnom stupni víťazov 3. miesto obsadila Barborka Koháryová z 1. ročníka, 2. miesto patrí Jorge Kovácsovej z 3. ročníka a na najvyšší stupienok vystúpil Dominik Hegedüs z 3. ročníka. Víťazom gratulujeme.

Muffins day

Pomaly končia fašiangy a obdobie po Zjavení Krista Pána mudrcom a blíži sa pôstny čas, ktorý je okázalý, ale zároveň aj potrebný. Preto sme s dobrou náladou a s radostným srdcom usporiadali deťom Muffins day v priestoroch EZŠ v Rimavskej Sobote. Všetko  je namieste, ak je to s mierou. Je to Boží dar otvoriť svoje […]

Základná škola Ožďany

Sestra farárka sa zúčastnila krásnych osláv, ktoré sa konali v Ožďanoch. Pred 18 rokmi to bolo prvé miesto, kde začala pôsobiť a zároveň vyučovať evanjelické náboženstvo na miestnej základnej škole. V súčasnosti škola slávi 70. výročie od svojho založenia. A práve v spomínaných Ožďanoch pôsobilo začiatkom storočia aj protestanstké gymnázium. Sme vďační, že aj dnes […]

Pamiatka Reformácie

Každým rokom v jesennom čase si pripomíname aj s našimi deťmi Pamiatku Reformácie. V tomto roku sme mali tému: Boží bojovník viery. Je veľmi dôležité, aby sme svoju vieru brali vážne. V Biblii je napísané, že bez viery nie je možné sa ľúbiť Bohu. Podobne každý deň by sme mali svoju vieru prehlbovať. Niekoľko detských […]

Spoznávaj pravdy evanjelia

Sme veľmi radi, že dnes s trochou fantázie môžeme spoznávať Božie pravdy na stretnutiach detí alebo aj na hodinách evanjelického náboženstva a aj takýmto spôsobom sa priblížiť k Pánu Bohu.

Ranné stíšenia v EZŠ v slovenskom aj anglickom jazyku

Deň matiek netradične

Na slovenských službách Božích 10. mája 2015 žiaci evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej vystúpili  so svojim  programom ku Dňu matiek. V programe vystupovali aj rodičia so svojimi ratolesťami. Po speve, básňach a hre na husliach boli všetci prítomní pozvaní na malú netradičnú oslavu do zborovej miestnosti. Boží zámer je, aby sme si svojich rodičov nielen […]