Lebo zjavila sa milosť Božia …

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme mierne, spravodlivo a  pobožne žili na svete. (Titovi 2, 11)

Vianoce patria neodmysliteľne  k tým najkrajším chvíľam každého roka. Všade vonia škorica, medovníky, rozžiarené výklady, samé zľavy a akcie…. všetko sa ligoce, dostávame pozvánky na charitatívne stretnutia a pozvánky na koncerty.

A prečo ich vôbec slávime, čo od nich očakávame aj v tomto roku? Počas Vianoc síce zachovávame rôzne tradície našich predkov, alebo tak po svojom  si vytvárame nové zvyky. Žijeme v akomsi očakávaní. Každý z nás čosi čaká. Očakávame lepšie časy, pokoj, nové možnosti, riešenia, odpovede, výhodné zamestnanie, pochopenie, novú šancu,  zmeny ….. Nikto nečaká čosi zlé, alebo aspoň potom netúži. Či sme už šťastní, alebo máme iné problémy a starosti, či sme chorí, nezamestnaní, alebo zúfalí napriek všetkým prekážkam, prichádzajú Vianoce. Do našej biedy, do nášho sveta, do tejto situácie, do tohto okamihu. Veriaci kresťania očakávajú aj čosi navyše – príchod Pánov. Vyvolený národ tiež čakal a dokonca stáročia, až kým prišla a nastala plnosť času. Pán Boh stále najlepšie vie prečo musíme aj my dnes čakať a zároveň byť trpezlivými. Atmosférou a čarom Vianoc v nás Pán Boh  prebúdza aj v tomto roku nádej. Boh ponúka riešenie vo svojom synovi Pánovi Ježišovi. Skutočná a pravá sila Vianoc nie je ukrytá v darčekoch, tie môžeme mať aj v priebehu roka, nie je ukrytá ani vo svetlách vianočného stromčeka, ani v kapustnici, ani  v rodinných návštevách, ani v úsmevoch….atď. Musíme sa rozhodnúť aké hodnoty hľadáme a zároveň aké vytvárame a budujeme nielen počas Vianoc, ale v priebehu celého svojho života. Pán Ježiš je zdrojom pravej Božej lásky – toto je pravé posolstvo Vianoc. A toto si pripomíname každý rok. Božiu pomoc, ktorá prichádza skrze Ježiša Krista nášho Pána a Spasiteľa. V Betlehemskom Dieťati prišlo spasenie pre celý svet. Je na nás, či tento dar od Pána Boha prijmeme. Či nám záleží na našom spasení.  Na čom, alebo na kom ti v skutočnosti záleží? Nikto ťa nemúti pristúpiť k jasliam, no je tam miesto aj pre teba. Aj tam sa môžeš vo svojom srdci stretnúť s Pánom. Boh totiž nie je kdesi ďaleko, ukrytý v nekonečne. Nie je v kdesi v oblakoch. On je medzi nami a s nami, je aj pri tebe. Pán Boh aj teraz nám ponúka šancu a svoju pomoc. Ako ľudia dnes odpovedajú na túto ponuku? Odmietajú ju, idú si po svojom. Ale nikto z ľudí ešte nevymyslel liek na smrť, na zlomené srdce, na sklamanie, rozvod, na utrpenie, na beznádej… Nezabúdajte, že počas vianočného času sa nám otvárajú nebesá. A zrazu sme k sebe pozornejší a milší. Čo to spôsobuje, lepšie povedané, kto to spôsobuje? Prečo v priebehu celého roka nevytvárame takúto sviatočnú a vianočnú atmosféru. Netúžime po pravom pokoji? V slove Božom čítame, že jeho meno bude: Knieža pokoja, Otec večnosti, Predivný Radca, Mocný Boh. Pán Ježiš je Božou odpoveďou na všetko- prijímajme ju.
Prajem vám všetkým známym i neznámym v mene Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Rimavskej Sobote požehnané vianočné sviatky, mier a pokoj do ľudského srdca. Zmierenie a odpustenie. Aby posolstvo Vianoc preniklo do všedných dni nášho každodenného života. Deťom milé prekvapenia. Utrápeným  nádej, tým, ktorí zápasia s ťažkými chorobami, uzdravenie a vnútornú silu. Všetkým hľadajúcim a nešťastným naplnenie ich túžob a nové možnosti. Spasenie pre všetkých a Boží pokoj, ktorý vytvára v srdci človeka priateľstvo. Matkám veľa síl a odhodlania pri výchove budúcej generácie. Pracujúcim nové perspektívy. Mier pre svet, ktorý začína v srdci každého človeka. Milosť Božia nech zostáva zo všetkými nami.
Amen

 

Nie je možné komentovať.