Oprava veže a organa

Veža evanjelického kostola v Rimavskej Sobote bola postavená na jeseň v roku 1857 vďaka obetavosti svojich veriacich, v značnej miere v tej dobe pomohlo aj mesto Rimavská Sobota. Po dlhých rokoch, ktoré uplynuli od jej postavenia, dnes veža stojí pred rekonštrukciou a nutnou opravou pod ktorú sa podpísal aj zub času. Celková oprava kvôli reštaurátorskému zámeru je nákladná a drahá. Preto sa obraciame na širokú verejnosť, kto môže, aby prispel na jej opravu a záchranu. Finančný rozpočet celkovej opravy je vo výške 95 000 eur.  Omietka kvôli poveternostným podmienkam opadáva a tým ohrozuje okolidúcich a spôsobuje nemalé škody z roka na rok sa stav zhoršuje. Píšeme mnohé žiadosti na eurofondy a kvôli nedostatku finančných prostriedkov náš projekt nie je podporený. Aj keď naša veža nie je výnimočná ako iné stavby nie z husitských čias nie z doby baroka a podobne. Je súčasťou nášho kostola a nášho života a pre jej záchranu a obnovu chceme urobiť všetko.

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť účel.
Číslo účtu IBAN : SK62 0900 0000 0000 6893 0773
Variabilný symbol: oprava veže

Oprava organa

V našom kostole sa nachádza dvojmanuálový organ  z roku 1893 s pneumatickou (rúrkovou) traktúrou, ktorú zostrojil Jozef Angster. Nakoľko náš organ slúži na mnohých bohoslužobných príležitostiach, chceme, aby naďalej  v plnej miere a v svojej kráse slúžil všetkým veriacim, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje aj na iných kultúrnych programoch, ktoré sa konajú v našom chráme. Kto je milovníkom organovej hudby kto chce a môže prispieť na záchranu tak jedinečného a kráľovského nástroja budeme vďační za každú finančnú podporu. Oprava organa podľa renomovaných odborníkov a odborného grantu je vo výške 35 000 eur. 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť  účel.
Číslo účtu IBAN : SK62 0900 0000 0000 6893 0773
Variabilný symbol: oprava organa

Takto vyzerá dnes veža nášho kostola

A takýto máme organ

 

 

Nie je možné komentovať.