Archív štítkov: cirkevný zbor

Mládežnícke centrum

V plnom prúde prebiehajú stavebné práce, ktoré a týkajú opravy budovy za kostolom. Sme vďační Pánu Bohu za tých, ktorí nám pomáhajú vytvoriť priestory pre prácu s mládežou.

Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov

 

Aliančný modlitebný týždeň 2018

Oprava veže a organa

Veža evanjelického kostola v Rimavskej Sobote bola postavená na jeseň v roku 1857 vďaka obetavosti svojich veriacich, v značnej miere v tej dobe pomohlo aj mesto Rimavská Sobota. Po dlhých rokoch, ktoré uplynuli od jej postavenia, dnes veža stojí pred rekonštrukciou a nutnou opravou pod ktorú sa podpísal aj zub času. Celková oprava kvôli reštaurátorskému […]

Zborový výlet 2017

Každým rokom sa vyberieme na zborový výlet, ktorého cieľom je tešiť sa z chvíľ, ktoré strávime s našimi priateľmi z kostola. Každý rok sa stretáva iná skupina, nakoľko v zhode času a v kolobehu rôznych povinností a udalostí nie všetci môžu sa zúčastniť niektorých programov. Sme vďační Pánu Bohu za všetky požehnania, ktoré dáva do […]

Tajomstvo veže

V dcérocirkvi Dražice sme mali skromnú, ale milú slávnosť. Z malých finančných prostriedkov sme zútulnili malú vežičku na spomienky dávnych dôb. Výstavka sa ešte len začala bude sa postupne doplňovať a rozširovať. Služby Božie boli dvojjazyčné so spoločnými piesňami. Sme vďační Pánu Bohu, že aj z mála sa môže čosi pekné a milé vytvoriť, ďakujeme […]

Poďakovanie v Ožďanoch

V jesennom čase sme ďakovali Pánu Bohu za všetky dary a požehnania. Zároveň naše vďaky sa niesli v duchu lásky a vďačnosti za dlhoročnú prácu, ktorú vykonávala pani učiteľka Eva Szaboová v Ožďanoch. Učila evanjelické náboženstvo na miestnej základnej škole. Deti sa jej poďakovali za obetavosť na hodinách náboženstva. Štafetu odovzdala sestre Elenke Mészarosovej, ktorá […]

Misijný deň

V sobotu sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…”  Hlavnú tému mal brat senior Lupták, brat farár Olivér Nagy všetkých prítomných privítal a zároveň sa poďakoval organizátor za všetku ich snahu a námahu, ktorú vynakladajú pri organizovaní takýchto požehnaných podujatí. Brat biskup Milan […]

Otvorenie školského roka 2016/2017

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností a učenia sa, aby sme získavali nové vedomosti. Preto aj touto cestou chceme popriať všetkým deťom mnoho Božieho požehnania a veľa síl ku školopovinnej práci. V kázni na otvorení školského roka sme sa zoznámili s knihou bez slov, ktorá  nám […]