Poďakovanie za úrody zeme 2017

Služby Božie boli naplnené krásnymi chvíľami. Všetci, ktorí sme cítili túžbu vďačnosti, sme sa pridali slovami vďaky a modlitieb k dnešnému dňu. Ďakujeme nášmu spevokolu za krásne piesne: Vďaka ti Bože a Vzácna to a veľká radosť. Aďkovi za krásne slová poďakovania. A všetkým ostatným, ktorí prichystali chvíle vďaky a požehnania za prácu a starostlivosť. Nech Boh požehnáva všetky pracovité ruky a snahy v tomto roku.

Poďakovanie za úrody zeme v CZ Ožďany sa niesli v znamení vďačnosti. Ďakujeme našim malým poslucháčom za krásne vystúpenie.

Nie je možné komentovať.