Archív štítkov: Služby Božie

Vianoce 2017

Ďakujem všetkým za množstvo práce, obetavosti, lásky a spoločne strávených chvíľ počas vianočných sviatkov: za kázne, skrášlenie kostola, vystúpenie detí a konfirmandov, za spev nášmu spevokolu, za vinš, za modlitby za všetko čo sme vykonali na slávu Božiu. Viktória Lisáková

Poďakovanie za úrody zeme 2017

Služby Božie boli naplnené krásnymi chvíľami. Všetci, ktorí sme cítili túžbu vďačnosti, sme sa pridali slovami vďaky a modlitieb k dnešnému dňu. Ďakujeme nášmu spevokolu za krásne piesne: Vďaka ti Bože a Vzácna to a veľká radosť. Aďkovi za krásne slová poďakovania. A všetkým ostatným, ktorí prichystali chvíle vďaky a požehnania za prácu a starostlivosť. […]

Reformačné popoludnie

ECAV Rimavská Sobota pozýva  29. októbra 2017 na reformačné služby Božie o 9,30 hod slovenské a na o 11,00 hod na maďarské služby Božie a poobede na reformačné popoludnie s témou Katharina von Bora.

Svätodušné sviatky 2017

Počas svätodušných sviatkov sme mali na službách Božích hosťujúceho kazateľa brata Ondreja Koča st., ktorému ďakujeme za zvesť slova Božieho.  Brat farár Ondrej Koč st. pôsobil v našom cirkevnom zbore za čias brata farára J.V.Hroboňa ako seniorálny kaplán, na dávne roky spomína s úctou, zároveň nášmu spevokolu ďakujeme za službu. Poobede sa konali služby Božie aj […]

Ďakovné služby Božie v Kraskove

Dnes sa konali ďakovné služby Božie v Kraskove. Je to unikátny kostol z predreformačného obdobia, ktorý zachytáva dávnu históriu našich predkov. Veľmi krásne sú fresky a maľby na stenách ako aj kazetový strop, ktorí dýcha spomienkami na minulosť. Sme vďační Pánu Bohu za všetky jeho dary a za krásne prežité chvíle v Kraskovskom cirkevnom zbore.

Deň matiek

Na slovenských a na maďarských službách Božích sme pozdravili kytičkou krásnych slov naše milé mamy, starké, naše sestry vo viere, nech ich Pán Boh požehnáva a ku dňu matiek im posielame svoje vrúcne  blahoželanie: NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je Tvoja mamička, čo ti Boh dal.Láskavá hviezdička je moja mamička. Vo chvíli zármutku nežne ma […]

Kázeň na 1. adventnú nedeľu

Suspírium: Noc pominula, deň je tu tichučké ráno nového Adventu. S Tebou Pane milý, chcem chodiť stále, kráčať veľkí, malí v radosti, jak v biede, v tebe viera naša, nás už viac s Tebou nerozdelí. Skloň sa k nám, ó nakloň ako k svojim valstným, požehnaj nám, čuj nás drahý Pane, z lásky svojej svätej […]

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie bol prečítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na slávnostných službách Božích v pondelok 31. októbra 2016. Milí bratia a milé sestry! Tohtoročný sviatok Pamiatky reformácie slávime rok pred 500. výročím jej začiatku. Upriamujeme svoju pozornosť k tomuto jubileu, aby sme si nanovo uvedomili, čo […]

Popcorn day 2016

K poďakovaniu za úrody zeme patrí aj tradičný program, keď sa aj najmenší poslucháči zapájajú do bohoslužobného života. Témou tohto roka je popcorn, ktorý sa vyrába z kukurice. Je to surovina, s ktorou sa stretávame aj my na každom kroku a v niektorých, krajinách je aj základnou surovinou každodenného života. Biblickými slovami zrniečko kukurice je tvrdé […]