Archív štítkov: jubileum

Vzácne životné jubileum

Sme vďační Pánu Bohu, že sme mali príležitosť gratulovať naším jubilantom, ktorí sa dožili vďaka Božej milosti krásnych rokov svojho života. V mene Rimavského seniorátu im predsedníctva cirkevných zborov popriali mnoho Božieho požehnania a hlavne sme boli vďační Pánu Bohu za ich vernú službu v cirkvi. Brat Mgr. Pavel Slančo sa dožil 90 rokov, brat […]