Vy ste soľ zeme

Budapest16

Medzinárodne stretnutie kresťanov v strednej Európe sa konalo v Budapešti v športovej hale. Program stretnutia sa začal službami Božími a v priebehu niekoľkých dní sme si mohli vybrať z bohatého programu, ktorý bol pripravený usporiadateľmi. Téma tohtoročného stretnutia bola “Vy ste soľ zeme…” a či naozaj dnešný kresťan je skutočnou soľou a či sme nestratili chuť, sme kresťanmi bez chute, neslaný  národ?  Žijeme v modernej dobe, kde je sloboda vyznania a napriek tomu je stále menej a menej kresťanov. Na podobné a iné otázky sa hľadali odpovede na rôznych prednáškach. Zároveň boli mnohé koncerty pre rôzne vekové kategórie a iné prekvapenia.

Nie je možné komentovať.