Archív štítkov: stretnutie

Reformačná párty

V našom cirkevnom zbore sme nezabudli na najmenších, ktorí sa stali súčasťou osláv 500.výročia reformácie. Mali dobrý zážitok, keď jednoduchým spôsobom cez obrázky vnímali život Dr. Martina Luthera, urobili si malé leporelo z lutherovej ruže, učili sa piesne, hracími kockami spoznávali dejiny reformácie, jedli reformačné muffiny a nakoniec boli na exkurzii vo veži, kde je […]

500 rokov Reformácie

17.novembra 2017 si Reformovaná kresťanská cirkev v Rimavskej Sobote pripomínala  500. výročie reformácie. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili aj zástupcovia našej cirkvi ako aj členovia z nášho cirkevného zboru v Rimavskej Sobote ako aj brat biskup Mgr. Milan Krivda. Program bol veľmi bohatý a hodnotný. Zároveň počas slávnosti bolo otvorené aj vzdelávacie centrum a […]

Stretnutie rodákov v Dražiciach

V tomto roku sme v jesennom období sa stretli na službách Božích v Dražiciach. Pozvanie prijali najmä tí, ktorí pochádzali z tejto obce. Služby Božie sa niesli v znamení spomienok na minulosť, ale zároveň zahŕňali v sebe aj poďakovanie za úrody zeme. Rodákov obce pozdravil aj starosta obce. A hlavne cítili sme sa príjemne a […]

Stretnutie spevokolov RIS

Počas prvej nedele k poďakovaniu za úrody zeme sme mali stretnutie spevokolov v RIS. Náš spevokol spieval piesne: Chcem vojsť do tvojich brán, Túžim priniesť na oltár, Pán zastavil sa na brehu. Všetkým členom a členkám ako aj našej dirigentke ďakujeme za  vernú službu.

Misijný program

18. júna 2017 sme v našom zbore mali misijný program, na ktorý pozvanie prijala sestra Daniela Hroncová, ktorá nám prednášala o svojej knihe Musel som byť kacírom. Prednáška bola veľmi úchvatná a inšpiratívna. Počas programu vystúpil aj náš spevokol s dvoma piesňami. Boh je láska a Vzácna to a veľká radosť. Sestra kaplánka prispela básňou […]

Sazdice 2017

V tomto roku misijné stretnutie maďarsky hovoriacich evanjelikov bolo v Sazdiciach. Slávnostným kazateľom bol brat biskup Tamás Fabinyi z evanjelickej cirkvi v Maďarsku a sestra farárka, ktorá vypomáha v našich cirkevných zboroch. Sme radi a vďační pánu Bohu za požehnané chvíle pri  slove Božom a veľmi bohatom programe, ktorý bol pre túto chvíľu pripravený. Z nášho […]

Svätodušné sviatky 2017

Počas svätodušných sviatkov sme mali na službách Božích hosťujúceho kazateľa brata Ondreja Koča st., ktorému ďakujeme za zvesť slova Božieho.  Brat farár Ondrej Koč st. pôsobil v našom cirkevnom zbore za čias brata farára J.V.Hroboňa ako seniorálny kaplán, na dávne roky spomína s úctou, zároveň nášmu spevokolu ďakujeme za službu. Poobede sa konali služby Božie aj […]

Milovať a ctiť

Vo štvrtok, 18. mája 2017, sme mali príležitosť privítať vzácneho hosťa Richarda Vašečku, ktorý nám rozprával o svojich životných skúsenostiach. Témou bol predovšetkým vzťah v manželstve, ako sa majú manželia navzájom ctiť a milovať. Čo je vtedy, keď sa vytráca láska z manželstva, ako zvládnuť výchovu v manželstve a hovoriť a viere v Boha svojim […]

Ďakovné služby Božie v Kraskove

Dnes sa konali ďakovné služby Božie v Kraskove. Je to unikátny kostol z predreformačného obdobia, ktorý zachytáva dávnu históriu našich predkov. Veľmi krásne sú fresky a maľby na stenách ako aj kazetový strop, ktorí dýcha spomienkami na minulosť. Sme vďační Pánu Bohu za všetky jeho dary a za krásne prežité chvíle v Kraskovskom cirkevnom zbore.