Archív štítkov: stretnutie

Stretnutie rodákov v Dražiciach

V tomto roku sme v jesennom období sa stretli na službách Božích v Dražiciach. Pozvanie prijali najmä tí, ktorí pochádzali z tejto obce. Služby Božie sa niesli v znamení spomienok na minulosť, ale zároveň zahŕňali v sebe aj poďakovanie za úrody zeme. Rodákov obce pozdravil aj starosta obce. A hlavne cítili sme sa príjemne a […]

Stretnutie spevokolov RIS

Počas prvej nedele k poďakovaniu za úrody zeme sme mali stretnutie spevokolov v RIS. Náš spevokol spieval piesne: Chcem vojsť do tvojich brán, Túžim priniesť na oltár, Pán zastavil sa na brehu. Všetkým členom a členkám ako aj našej dirigentke ďakujeme za  vernú službu.

Misijný program

18. júna 2017 sme v našom zbore mali misijný program, na ktorý pozvanie prijala sestra Daniela Hroncová, ktorá nám prednášala o svojej knihe Musel som byť kacírom. Prednáška bola veľmi úchvatná a inšpiratívna. Počas programu vystúpil aj náš spevokol s dvoma piesňami. Boh je láska a Vzácna to a veľká radosť. Sestra kaplánka prispela básňou […]

Sazdice 2017

V tomto roku misijné stretnutie maďarsky hovoriacich evanjelikov bolo v Sazdiciach. Slávnostným kazateľom bol brat biskup Tamás Fabinyi z evanjelickej cirkvi v Maďarsku a sestra farárka, ktorá vypomáha v našich cirkevných zboroch. Sme radi a vďační pánu Bohu za požehnané chvíle pri  slove Božom a veľmi bohatom programe, ktorý bol pre túto chvíľu pripravený. Z nášho […]

Svätodušné sviatky 2017

Počas svätodušných sviatkov sme mali na službách Božích hosťujúceho kazateľa brata Ondreja Koča st., ktorému ďakujeme za zvesť slova Božieho.  Brat farár Ondrej Koč st. pôsobil v našom cirkevnom zbore za čias brata farára J.V.Hroboňa ako seniorálny kaplán, na dávne roky spomína s úctou, zároveň nášmu spevokolu ďakujeme za službu. Poobede sa konali služby Božie aj […]

Milovať a ctiť

Vo štvrtok, 18. mája 2017, sme mali príležitosť privítať vzácneho hosťa Richarda Vašečku, ktorý nám rozprával o svojich životných skúsenostiach. Témou bol predovšetkým vzťah v manželstve, ako sa majú manželia navzájom ctiť a milovať. Čo je vtedy, keď sa vytráca láska z manželstva, ako zvládnuť výchovu v manželstve a hovoriť a viere v Boha svojim […]

Ďakovné služby Božie v Kraskove

Dnes sa konali ďakovné služby Božie v Kraskove. Je to unikátny kostol z predreformačného obdobia, ktorý zachytáva dávnu históriu našich predkov. Veľmi krásne sú fresky a maľby na stenách ako aj kazetový strop, ktorí dýcha spomienkami na minulosť. Sme vďační Pánu Bohu za všetky jeho dary a za krásne prežité chvíle v Kraskovskom cirkevnom zbore.

Slávnosť v Michalovciach

Zúčastnili sme sa milej slávnosti – osláv 70. výročia založenia zboru v Michalovciach, ktorý sa osamostatnil od cirkevného zboru Pozdišovce. V Michalovciach je novopostavený kostol, za ktorý sme vďační Pánu Bohu.  

Svetový deň Rómov aj v Dražiciach

Boli sme na veľmi peknej udalosti  – deň Rómov, ktoré organizovalo Občianske združenie Šanca pre Dražice a Obec Dražice. Boli prezentované tradičné rómske jedlá a kultúra, ktorá je im charakteristická.