16 podôb lásky

V liste apoštola Pavla Korintským nájdeme známu hymnu lásky. A možno o hľadajúcej láske je aj celý náš život. Všetci bez výnimky po nej túžime. A chceme, aby sme boli milovaní, inokedy obdivovaní, ale či dokážeme aj skutočnú a pravú lásku dávať. Pavol nám vo svojich listoch opisuje najvyššiu formu lásky slovom “agape”. V tetjo forme to je obetujúca sa láska, ktorá prináša obete. Ďakujem tým, ktorí na besiedke prinášajú obete svojou pomocou a slúžia pri práci s našimi deťmi. 16 podôb lásky sme hľadali v stratených srdiečkach, ktoré nám odhalili naše klady a zápory pred začiatkom pôstu. Oplatí sa to znova si prečítať v Biblii: 1.Korintským 13. kapitola.

Nie je možné komentovať.