Archív štítkov: zamyslenia

Vlak „Môj život“

Pred časom som čítal knihu, v ktorej bol život prirovnaný k ceste vlakom. Je to výnimočne zaujímavé čítanie pod podmienkou, že ho správne interpretujeme. Život nie je ničím iným, ako cesta vlakom. Cesta vlakom, skladajúca sa z nastupovania a vystupovania, preplnená nehodami, príjemnými prekvapeniami, ale tiež hlbokým smútkom.

Medzinárodný modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie 2017

Dňa 31. októbra 2017 sa oslavuje 500.výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. A pre nemecky hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku to bol dostatočný dôvod k tomu, aby  sa modlitebný týždeň 2017 venoval centrálnej téme reformácie. Preto sa témy […]

Novoročné požehnanie

V nastávajúcom novom roku 2017  prajeme všetkým hojnosť Božej lásky i dobroty, všetkým, ktorí stratili nádej a majú ťažký život vyprosujeme Božie požehnanie, chorým a trpiacim úľavu od bolestí a trápenia,rodinám pevný základ lásky a istoty, nezamestnaným zmiernenie ich neistoty a všetkým ľuďom dobrej vôle, pokojný a požehnaný rok Pánov 2017. S úctou zostávajú:  Viktória […]

Evanjelické vianoce

Aké sú evanjelické Vianoce a čím sa líšia od tých druhých? V každej rodine a v každom kúte celého sveta si ľudia vytvárajú svoje vlastné zvyky a tracície. Počas Vianoc sa snažia všetci byť spolu a to čo bolo stratené chcú znova objaviť, počas sviatkov sú k sebe pozornejší, všímavejší, milší.… Možno si položíme otázku, […]

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie bol prečítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na slávnostných službách Božích v pondelok 31. októbra 2016. Milí bratia a milé sestry! Tohtoročný sviatok Pamiatky reformácie slávime rok pred 500. výročím jej začiatku. Upriamujeme svoju pozornosť k tomuto jubileu, aby sme si nanovo uvedomili, čo […]

Odhaľovanie búst v Aleji dejateľov

Kázeň evanjelickej a.v. farárky Mgr. Viktórie Lisákovej pri príležitosti odhaľovania búst v Aleji dejateľov: List Židom 13,7-8 “ Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.”

Certifikát viery

       Trojičnou nedeľou otvárame bezslávnostnú polovicu cirkevného roka. Spomíname na to čo bolo a s  nádejou hľadíme do nového obdobia  na to čo príde.  Pri slove tri nás napadnú bežné veci napríklad: Rozprávka 3 oriešky pre Popolušku alebo káva 3 v jednom a podobne. Aj Boh sa nám predstaví ako Otec, Syn a […]

Svätodušné sviatky 2016

Modlitba z knihy Keď chýbajú slová… Duchu Svätý, vyznávame v hlbokej pokore, že neraz nie sme schopní utíšiť sa, upokojiť v hluku sveta a podliehame náporom, čo nás odďaľujú od pravdy, hoci vieme, že len Ty, Duchu Svätý, nám otváraš oči pre pravdu Božiu, pre lásku, zjavenú nám v Pánovi Ježišovi Kristovi, pre spásu, ktorú […]

16 podôb lásky

V liste apoštola Pavla Korintským nájdeme známu hymnu lásky. A možno o hľadajúcej láske je aj celý náš život. Všetci bez výnimky po nej túžime. A chceme, aby sme boli milovaní, inokedy obdivovaní, ale či dokážeme aj skutočnú a pravú lásku dávať. Pavol nám vo svojich listoch opisuje najvyššiu formu lásky slovom “agape”. V tetjo […]