Poďakovanie za úrody zeme 2015

Ďakujeme Pánu Bohu za dar odpustenia za chvály a za hostí,ktorí k nám prišli. Bratovi farárovi Ivanovi Molnárovi z cirkevného zboru Dunafoldvár a bratovi dozorcovi s rodinou MUDr. Baráth Miklós. Brat farár kázal na slovenských službách Božích a na maďarských službách Božích.

Nie je možné komentovať.