Apple Day 2015

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie nedeľného dňa, keď sme spoločne v chráme Božom ďakovali Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia. S nádychom jesene v  nás rastie chvála a pocit vďačnosti.

Viac fotografií a video záznam na facebookovej stránke.

Nie je možné komentovať.