Poďakovanie za úrody

V 18. nedeľu po Svätej Trojici sme si pripomenuli vďakyvzdanie za úrody zeme na službách Božích v Rimavskej Sobote. Sestra farárka nám vo svojej kázni zdôraznila, aby sme si uvedomili, že v dnešných pohnutých časoch a v hektickej dobe je potrebné si vzájomne pomáhať.

V kázňovom texte sme si mohli všimnúť ako Pán Boh sa staral o izraelský ľud, ktorý putoval po púšti. Dostal chlieb z neba, ktorí ich nasycoval. Aj my dnes máme klásť dôraz na vďačnosť, ale aj na to aby sme sa dokázali medzi sebou  podeliť so všetkým čo máme. Najstarší žiaci  z 9. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej si pripravili na vďakyvzdanie program, ktorí nás obohatil. Formou prezentácie sme videli ale aj si vypočuli kedy po prvý krát sa slávilo vďakyvzdanie, ako sa o tom zmieňuje Biblia a v rôznych kútoch sveta akým spôsobom kresťania si pripomínajú vďakyvzdanie za úrody zeme. Napríklad: aké sú zvyky v Amerike, v Anglicku,  v Nemecku, v Nórsku, v Izraeli.  V závere žiaci zdôraznili, že nemáme byť ustarostení, lebo Pán Boh sa o nás postará len mu máme dôverovať. Ako znela posledná veta?

„ Chlieb krájať, to nie je len tak. Poznáš raz, čo to znamená. Môj milý, chlieb je odmena. Preto sa modli a ja tiež: chlieb náš každodenný daj nám dnes.“

Monika Kisantal Hansková

Nie je možné komentovať.