Pôstne ticho v ľudskej duši

V našom živote existujú nezabudnuteľné okamihy, ktoré zanechávajú trvalé miesta v ľudskom srdci. V evanjelickom chráme v Rimavskej Sobote koncertoval Jozef Lupták- violončelista. Počas koncertu sme vnímali, že  hudba prináša zvláštny pokoj do duše, ktorá zápasí s problémami. Sme vďační za úchvatné skladby od. J.S.Bacha a za chasidské piesne, ktoré prehlbujú naše poznanie a  vnášajú cit pre hudbu, ktorá nám ponúka odkaz svojho skladateľa.

Nie je možné komentovať.