Biblická olympiáda a biblická pieseň

V priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa konalo seniorátne kolo Biblickej olympiády a Duchovnej piesne. Sme vďační Pánu Bohu za krásne okamihy pri Slove Božom, ako aj pri nádherných piesňach, ktoré nás sprevádzali počas celého dňa.

Nie je možné komentovať.