Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Denne na cestách na celom svete zomrie približne 4-tisíc ľudí, desaťtisíce ďalších si po celý ďalší život nesú neraz ťažké následky s trvalým poškodením zdravia. Každý rok zomrie na cestách 1 milión 250 tisíc ľudí a vyše 50 miliónov osôb ostáva zranených, konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia v spojitosti so Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý pripadá na tretiu nedeľu v novembri. Pre osoby vo veku 10 až 29 rokov predstavujú dopravné nehody prvú príčinu úmrtnosti, podčiarkla Svetová zdravotnícka organizácia. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na 38. plenárnom zasadnutí 26. októbra 2005 vyzvalo v rezolúcii 60/5 členské štáty OSN a celé medzinárodné spoločenstvo, aby si každoročne tretiu novembrovú nedeľu pripomínalo Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.


VZ OSN, znepokojené sústavným nárastom počtu obetí dopravných nehôd najmä vo vyspelých krajinách, zároveň vyzvalo štáty sveta, aby uplatňovali odporúčania na prevenciu pred následkami nehôd. Odporúčania vypracovali odborníci WHO a Svetovej banky a sú medzi nimi aj také, ktoré sa zameriavajú na hlavné rizikové faktory v cestnej premávke: nepoužívanie bezpečnostných pásov, neusadenie a nepripútanie dieťaťa v bezpečnostnej sedačke, nepoužívanie prilby počas jazdy na motorke, riadenie motorového vozidla pod vplyvom
alkoholu alebo iných omamných prostriedkov, neprimerané správanie sa na ceste, nadmerná rýchlosť ale aj absencia vhodnej dopravnej infraštruktúry.
Dopravné nehody majú okrem značných negatívnych dopadov na ekonomické a sociálne podmienky každej krajiny a spoločnosti, negatívny dopad na rodiny ktoré sú postihnuté ľudskými tragédiami, bolesťou, smútkom, nečakaným šokom.
Pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd treba myslieť aj na rodinných príslušníkov obetí a všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s dopravnými nehodami – príslušníkov polície, hasičského a záchranného zboru, pracovníkov rýchlej záchrannej služby, lekárov, zdravotné sestry, ošetrovateľov. Cieľom Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd je upozorniť aj na nezodpovedné správanie sa niektorých účastníkov cestnej premávky. Prvýkrát si pamiatku obetí dopravných nehôd pripomenuli v roku 1993 vo Veľkej Británii.
Verejnosť by mala žiadať kompetentných, aby osobným príkladom podporili preventívne opatrenia bezpečnosti na cestách.
Buďme vďační Polícii, keď ich vidíme že vykonávajú meranie rýchlosti, kontrolujú dodržiavanie dopravných predpisov, lebo aj takýmto spôsobom chránia tých ktorí sa na cestách správajú slušne a zodpovedne a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
Uvedomme si, že to robia pre našu bezpečnosť.

Človek sa ťažko vyrovnáva s myšlienkou smrti. S tým, že sa raz musí rozlúčiť s blízkymi , ktorých miloval a ktorí ho milovali. Ešte ťažšie je opustiť niekoho bez rozlúčky. V dnešný deň si spomíname na tých členov rodín, priateľov a známych , ktorí odišli takto nečakane. V tento pamätný deň myslíme na obete tragických dopravných nehôd spoločne v kostoloch rôznych vierovyznaní , všade na svete. Chceme poďakovať Bohu za ich životy , za dary , ktoré sme skrze nich dostali. Nech sa Boh aj k nám skloní v našom spomínaní a utešuje nás so slovami apoštola Pavla: „ Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 1.Tesalonickým 4,13. Ale čo vlastne je tá nádej , o ktorej píše apoštol v tomto liste. Ten fakt, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A tento vzkriesený Kristus hovorí, že ten kto verí v Neho, aj keby umrel bude žiť. Nedávno dávali v televízii jeden film, nakrútený podľa skutočnej udalosti. Hlavný hrdina prežil jednu mimoriadne vážnu dopravnú nehodu. Podľa jeho tvrdenia pritom strávil deväťdesiat minút v nebi. Po svojom zotavení začal chodiť ako kazateľ po svete a rozpráva o týchto svojich skúsenostiach. Mnoho ľudí možno naplní dobrým pocitom počuť tento príbeh alebo podobné príbehy. Ale nezabudnime , základom našej viery je vzkriesenie Ježiša Krista. V Ňom spočíva naša kresťanská nádej. V živote , v bolestivých stratách sa snažíme nájsť východiská, isté body. Neexistuje iný istý bod, len Ježiš Kristus, skrze ktorého sa môžeme dostať k nebeskému Otcovi. Táto živá nádej nech naplní naše srdcia v tento pamätný deň. Amen

Nie je možné komentovať.