Archiv kategórií: Zamyslenia

Medzinárodný modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie 2017

Dňa 31. októbra 2017 sa oslavuje 500.výročie začiatku reformácie, za ktorý považujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. A pre nemecky hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku to bol dostatočný dôvod k tomu, aby  sa modlitebný týždeň 2017 venoval centrálnej téme reformácie. Preto sa témy […]

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie bol prečítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na slávnostných službách Božích v pondelok 31. októbra 2016. Milí bratia a milé sestry! Tohtoročný sviatok Pamiatky reformácie slávime rok pred 500. výročím jej začiatku. Upriamujeme svoju pozornosť k tomuto jubileu, aby sme si nanovo uvedomili, čo […]

Certifikát viery

       Trojičnou nedeľou otvárame bezslávnostnú polovicu cirkevného roka. Spomíname na to čo bolo a s  nádejou hľadíme do nového obdobia  na to čo príde.  Pri slove tri nás napadnú bežné veci napríklad: Rozprávka 3 oriešky pre Popolušku alebo káva 3 v jednom a podobne. Aj Boh sa nám predstaví ako Otec, Syn a […]

Kresťanská Veľká noc

Len v kocke a stručne. História Veľkej noci má svoje dávne a praveké korene v izraelskej tradícii. Každým rokom si Izraelský národ pripomína Božiu záchranu z Egypta. Keď ich Boh prostredníctvom Mojžiša vyviedol z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme Kanaán. Dodnes židia slávia „Pesach“.

Pascha a Sederová večera

Na besiedke sme sa dozvedeli čo znamená Sederová večera  a Pascha. Je súčasťou židovskej Veľkej noci a má pokračovanie v kresťanstve. Dodnes ju židia ponechávajú vo svojej tradícii. Slávia ju v každej rodine zachovávajúc prísne pravidlá. Aj Pán Ježiš sa zúčastnil židovskej Veľkej noci. A preto má ona hlboký význam v našom živote. Začína záchranou židovského národa z egyptského otroctva, ale […]

Pôstne čítanie

Pôst nám dáva novú príležitosť k tomu, aby sme hľadali cestu k Bohu, ku svojmu vlastnému ja, aby sme sa zmierili sami so sebou. Mnohí ľudia nemajú mier a pokoj vo svojom srdci. Z vlastnej skúsenosti vieme a poznáme, že len tí ľudia ubližujú, ktorí sú nevysporiadaní, ktorým chýba vzťah s Pánom a ktorí svoj život nevložili do Božích rúk. Tí, ktorí […]

Duchovná diéta

Prednedávnom k otvoreniu pôstu mala sestra farárka zaujímavý výklad. Na každý rok si pripraví čosi netypické a zvláštne. Naše deti na svojom stretnutí sa zoznámili s príbehom zvaným „praclík“. Odkiaľ v skutočnosti praclík pochádza a prečo sa jeho význam práve spája s pôstom.

Pôstny kľúč

1.pôstnou nedeľou 22.februára 2015 otvárame nový pôstny čas v evanjelickej cirkvi. Niekedy sa možno aj zamyslíme nad tým čo pre nás ten pôst v skutočnosti znamená. Inokedy hľadáme spôsoby ako sa mu vyhnúť ako ho možno uľahčiť, alebo popri ňom len tak bez povšimnutia prejsť. Pôst je správna voľba a dobré rozhodnutie pre každého jedného z nás. Aj Pán […]

Svadba, papier, priateľstvo…kde sa nachádzajú pravé hodnoty ?

Názory sa dnes rozchádzajú a rôznia či uzavrieť manželstvo alebo nie. Plynú z toho rôzne výhody, ale aj nevýhody- hlavne tie finančné. Ucelený obraz rodiny sa rozpadáva a pravé hodnoty sa strácajú. Akým spôsobom života žijeme, čo preferujeme také hodnoty aj budujeme a vyznávame. Pán Ježiš svojou prítomnosťou posvätil manželstvo, keď Ho pozvali na svadbu v Káne Galilejskej. Manželstvo […]