Archív štítkov: konfirmácia

Kamene dospelosti

V našom cirkevnom zbore sme spolu prežívali  radostné okamihy, keď 13 mladých chlapcov a dievčat spolu vykročili cestou dospelosti vo viere. Verejne sa priznali k evanjelickej cirkvi a prijali sviatosť Večere Pánovej. Konfirmácii predchádzala dvojročná príprava, po ktorej nasledovala verejná skúška. Sestra farárka vo svojej kázni spomínala 5 malých hladkých kameňov viery, ktoré kedysi zvieral […]

Úspešná skúška – krok na ceste viery

Dnes majú naši konfimandi za sebou úspešnú konfirmačnú skúšku, na ktorú sa pripravovali 2 roky na konfirmačnej príprave. Sme veľmi radi, že si osvojili učenie ECAV a v Písme Svätom spoznávali mnohé pravdy. 16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. 17 Pretože v ňom sa […]