Archív štítkov: deti

Deň matiek

Na slovenských a na maďarských službách Božích sme pozdravili kytičkou krásnych slov naše milé mamy, starké, naše sestry vo viere, nech ich Pán Boh požehnáva a ku dňu matiek im posielame svoje vrúcne  blahoželanie: NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je Tvoja mamička, čo ti Boh dal.Láskavá hviezdička je moja mamička. Vo chvíli zármutku nežne ma […]

Veľkonočná párty

Pred sviatkami sme sa stretli v zborovej miestnosti.  S našimi malými kamarátmi sme zažili príbeh, ktorý opisoval udalosti, ktoré sa odohrali počas Zeleného štvrtka. Ozdobovali sme sladké veľkonočné vajíčka, potom sme vyrábali mávatká, na ktorých bol znázornený život Pána Ježiša a nakoniec sme sa hrali zaujímavé hry.

Biblický milionár a biblická olympiáda

Opäť sme sa stretli po roku a súťažili sme medzi sebou. Témou tohto roka bol prorok Eliáš zo Starej zmluvy a z Novej zmluvy boli Skutky apoštolské. Boli sme rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina písala testy a druhá hľadala správne odpovede v kvízovej časti. Napokon sme spolu tvorili, spievali piesne a vytvárali nové priateľstvá. […]

Seniorálne kolo Biblickej olympiády

Biblické masky

V sobotu 11. februára 2017 sme mali zábavnú súťaž biblických masiek. Hľadali sme biblické postavy a spoznávali ich poslanie. Vytvorili sme veľa zaujímavých vecí, ktoré nám pripomínajú biblické príbehy.

2. adventná nedeľa v Ožďanoch

2.adventná nedeľa sa niesla v znamení pamiatky posvätenia chrámu. Lepšie povedané, na Ondreja si pripomíname v Ožďanoch našich predkov, ktorí pred mnohými rokmi postavili tento skvost chrámu, ktorý navštevujeme. Na službách Božích vystupovali aj deti a mali sme krásnu kázeň o tom, prečo si máme vážiť svojich predkov ich prácu a prečo nemáme opúšťať svoje […]

Popcorn day 2016

K poďakovaniu za úrody zeme patrí aj tradičný program, keď sa aj najmenší poslucháči zapájajú do bohoslužobného života. Témou tohto roka je popcorn, ktorý sa vyrába z kukurice. Je to surovina, s ktorou sa stretávame aj my na každom kroku a v niektorých, krajinách je aj základnou surovinou každodenného života. Biblickými slovami zrniečko kukurice je tvrdé […]

Otvorenie školského roka 2016/2017

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností a učenia sa, aby sme získavali nové vedomosti. Preto aj touto cestou chceme popriať všetkým deťom mnoho Božieho požehnania a veľa síl ku školopovinnej práci. V kázni na otvorení školského roka sme sa zoznámili s knihou bez slov, ktorá  nám […]

Tábor Ester 2016

Ďakujem všetkým našim priateľom a blízkym, ktorí rok čo rok pomáhajú pri organizovaní biblického tábora. Našim cieľom je šíriť predovšetkým evanjelium a deťom priblížiť vieru v Pána Boha. Je to  veľmi náročná služba, ktorá si vyžaduje veľa lásky k Pánu Bohu a k deťom. Je to priestor, keď môžeme deťom priblížiť biblické príbehy jednoduchou formou […]