Archív štítkov: RIS

Seniorálne kolo Biblickej olympiády

„Oslobodení Božou milosťou“

Stovky fotografií zo seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie nájdete TU

Seniorátne stretnutie spevokolov v Hnúšti

V tomto roku počas mesiaca október, ktorý sa nesie v znamení poďakovania za úrody zeme, sme mali prehliadku spevokolov v cirkevnom zbore Hnúšťa. Náš spevokol dirigovala sestra Katarína Šefčíková. Spevokol vystúpil s piesňami: Adoremus, Boh je láska a Žehnajúce ruky Pane z evanjelického spevníka.

Aktuálne

Biblická olympiáda Rimavského seniorátu

Ďakujem všetkým milým deťom z nášho seniorátu, že sa zúčastnili našej súťaže, ktorá nás má motivovať a povzbudiť k čítaniu Biblie. Učiteľom a duchovným vďaka za ich prácu. Dúfam, že sa o rok opäť stretneme. V. Lisáková

Stretnutie spevokolov

Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých, ktorí s láskou spievajú na Božiu slávu pri rôznych príležitostiach v tomto roku v Králi, domácim ďakujeme za všetko.

Stretnutie presbyterov Rimavského seniorátu

Hosťom celého podujatia bol brat farár Szeverényi János z Maďarska, ktorý   pôsobí  dlhé roky v misijnej službe. Jeho svedectvo bolo povzbudzujúce: Ďakujeme, že k nám zavítal.

Misijný deň v dcérocirkvi Dražice

Ďakujeme  Pánu Bohu za možnosti, ktoré sa nám umožňujú zvestovať slovo Božie v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku. Hlavnou myšlienkou  a témou celého dňa  bol List Efezským 6, 1-4: „Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2Cti si otca a matku – to je prvé prikázanie so zasľúbením – 3aby sa ti dobre […]

Seniorátne stretnutie v Hrachove pri príležitosti 600. výročia upálenia Jána Husa

Sme vďační Pánu Bohu, že sme sa mohli zúčastniť seniorátneho stretnutia pri tak významnej udalosti, ktorá aj keď bola smutná, priniesla živý odkaz evanjelia.  Majster Ján Hus predbehol svoju dobu, v ktorej kritizoval úpadok vtedajšej cirkvi, ktorá sa nedržala evanjelia Kristovho. Pravda Kristova sa nedala zničiť ani upáliť. Dnes žijeme v dobe, v ktorej je […]