Archív štítkov: RIS

Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov

 

Aliančný modlitebný týždeň 2018

Seniorálne kolo Biblickej olympiády

„Oslobodení Božou milosťou“

Stovky fotografií zo seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie nájdete TU

Seniorátne stretnutie spevokolov v Hnúšti

V tomto roku počas mesiaca október, ktorý sa nesie v znamení poďakovania za úrody zeme, sme mali prehliadku spevokolov v cirkevnom zbore Hnúšťa. Náš spevokol dirigovala sestra Katarína Šefčíková. Spevokol vystúpil s piesňami: Adoremus, Boh je láska a Žehnajúce ruky Pane z evanjelického spevníka.

Aktuálne

Biblická olympiáda Rimavského seniorátu

Ďakujem všetkým milým deťom z nášho seniorátu, že sa zúčastnili našej súťaže, ktorá nás má motivovať a povzbudiť k čítaniu Biblie. Učiteľom a duchovným vďaka za ich prácu. Dúfam, že sa o rok opäť stretneme. V. Lisáková

Stretnutie spevokolov

Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých, ktorí s láskou spievajú na Božiu slávu pri rôznych príležitostiach v tomto roku v Králi, domácim ďakujeme za všetko.

Stretnutie presbyterov Rimavského seniorátu

Hosťom celého podujatia bol brat farár Szeverényi János z Maďarska, ktorý   pôsobí  dlhé roky v misijnej službe. Jeho svedectvo bolo povzbudzujúce: Ďakujeme, že k nám zavítal.