Konvent a krst knihy o histórii evanjelickej cirkvi v Malohonte Rimavského seniorátu

V sobotu, 28. marca 2015 sa na pôde cirkevného zboru Klenovec konal konvent Rimavského seniorátu. Konvent  sa začal službami Božími. Slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup Milan Krivda. Medzi hosťami sme privítali aj autora knihy brata farára Martina Rieckého, ktorý napísal a násaledne publikoval knihu o Málohontskom senioráte, ktorého sme dnes súčasťou. Kniha bola vydaná vo vydavateľstve Tranoscius. K pozdravom sa pridali aj prof.Sokolovský a Doc.Gažík, ktorí zhodnotili vydanú a spracovanú publikáciu po odbornej stránke. Ďakujeme Pánu Bohu za bohatú paletu našich cirkevných dejín.
fotografia knihy: www.rimava.sk

Nie je možné komentovať.