Manželstvo a rodina

„Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj.“ , Matúš l9:6
Môžeme povedať, že manželstvo ustanovil Boh už v raji a Pán Ježiš ho potvrdil ako celoživotné spojenie muža a ženy v spoločenstve lásky. Je to rozhodný čin oddelenia a pripojenia:
„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a stanú sa jedným telom.“ , Genesis 2:24.
Kresťanské manželstvo by malo byť láskyplný a trvalý vzťah, ktorý končí smrťou jedného z partnerov. Keďže manželstvo je Božím ustanovením, cirkev má zodpovednosť, aby sa predchádzalo rozvodom.  Skôr než sa manželia rozhodnú priviesť na svet deti, mali by najprv uvažovať nad Božím ideálom rodiny. Deti by mali mať výchovu podľa rád a napomenutí  Pána.  Láska rodičov by mala byť  obetavá. Deti majú byť milované, aby boli citovo zdravé. Deti by mali často počuť vyjadrenia lásky medzi členmi rodiny a chválenie Pána. Keď deti podrastú, môžu sa začať učiť spoznávať a vyvyšovať Boha.

Pretože rodina je základom cirkvi a spoločnosti, kresťanská rodina má byť nástrojom získavania a udržovania svojich členov vo viere a láske k Bohu.

Aj keď existuje mnoho vplyvov ktoré sa snažia narušiť rodinu, Boh vyzýva k novému zjednoteniu, upevneniu, obráteniu a obnove.  Tie rodiny, ktoré poslúchnu Jeho výzvu, dostanú silu vyvierajúcu z pravého kresťanstva. A zbory, ktoré budú vytvorené týmito rodinami, budú rásť; ich mladí ľudia nebudú odchádzať z cirkvi; budú zvestovať svetu Boha, pána Ježiša Krista a nádherný život vo viere a láske.

Nie je možné komentovať.