Akadémia EZŠ Zlatice Oravcovej

            Každý človek po sebe čosi zanecháva. Raz je to dobré inokedy bolestivé. Podobne aj žiaci Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote spolu so svojimi učiteľmi si pripomenuli 1150.Výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešnej Moravy. Vystúpenie malo dve časti náučno-vzdelávaciu  a školskú, s ktorou sme chceli obohatiť a spestriť život našich detí. Školská akadémia našich žiakov sa uskutočnila v priestoroch kina Orbis v Rimavskej Sobote. Dopoludnia bolo prvé predstavenie pre základné školy, druhé predstavenie pre škôlky a pre hostí, ktorí prišli z Maďarska z partnerskej evanjelickej školy z Nyiregyházi a vo večerných hodinách bolo predstavenie  pre verejnosť a pozvaných hostí z verejných, kultúrnych a  spoločenských inštitúcii. S týmto živým odkazom dvoch vierozvestcov sa naši žiaci stretávajú na hodinách slovenského jazyka, na hodinách dejepisu a na hodinách evanjelického náboženstva. Na mesiac jún nám sestra spirituálka pripravila tému týkajúcu sa Cyrila a Metoda. Kázne ako aj ranné stíšenia sa budú dotýkať tejto témy, pripravujeme ešte jedno vystúpenie pre verejnosť na službách Božích ako aj vernisáž týkajúcu sa  tejto témy. Pod názvom odkaz Cyrila a Metoda, výstava bude v evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote.

Autor: Kolektív Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote
Fotogaléria

Nie je možné komentovať.