Prázdne ruky, plné srdce…

Zjavenie Krista Pána mudrcom, alebo ľudovo povedané na Troch kráľov, nám pripomína končiaci sa vianočný čas.Možno sme aj radi, že uzatvárame po dlhom čase sviatočné chvíle a dostávame sa do starého kolobehu života. Traja mudrci podstúpili veľmi namáhavú a náročnú cestu až kým dorazili do cieľa svojho putovania.

Aj pre nás sú každoročne sviatky spojené s rôznymi prípravami a k tomu sa ešte pridružuje veľký stres a zhon. Beháme, zháňame, kupujeme, chystáme… myslíme si, že  radosť a požehnanie sviatkov závisí od našich snáh a príprav. Traja mudrci hľadali čosi celkom iné. Čo hľadáš práve Ty, milý čitateľ vo svojom živote? Spokojnosť, pravé hodnoty, plytké dary, vieru, pokoj…. alebo? O mudrcoch sa traduje, že to boli vraj pohania a nepatrili medzi vyvolený izraelský národ. Ale boli zvedaví a zvedavosť ich poháňala až do Betlehema, aby sa presvedčili o starých proroctvách. Možno aj nás poháňa akási zvedavosť, nutkanie ísť do kostola počas sviatkov. Ale potom nie sme veľmi nadšení a naplnení Božím posolstvom. My očakávame celkom iné odpovede od Pána Boha. Chceme, aby tak po našom, podľa našich predstáv riešil naše starosti. Jeho odpoveďou na zlyhanie človeka, ktorý by si zaslúžil trest bol  Pán Ježiš a v ňom vykúpenie, odpustenie a zmierenie. Nie je to zhoda náhod, že dostáva aj iné meno a to „Emanuel“ čo v preklade znamená Boh s nami. Traja mudrci  priniesli ako dobrí hostia 3 dary, ich ruky zostali potom prázdne, ale v ich srdci je odpoveď a údiv z toho ako Boh dáva rieši spásu/záchranu človeka. Ich srdcia sú naplnené Božím pokojom. Kto odchádza s plným srdcom pokánia a odpustenia, kto prijíma Božiu lásku do svojho života. Preňho sviatky nekončia 6. januára, ale pretrvávajú stále. Mnohým našim čitateľom prajem, aby ste spoznali, ale aj prijali túto pravú radosť, pokoj do svojho srdca. Odpovede v živote prichádzajú, prijmite ich s bázňou a s pokorou, neriešte ich slovom prečo takto a nie inak! Boh vie prečo to musí teraz bolieť, prečo to musí byť ťažké…….cez tie okamihy sa k nám Pán Boh približuje  a prihovára. On nerieši náš každodenný luxus, našu kariéru, ale naše hriechy a nedostatky, ktoré tajíme, zakrývame za ktoré sa hanbíme…… Nechajme nech koná. Slovo Pánovo nás čaká aj na Troch kráľov v chráme ako nájdený poklad viery s Božím požehnaním.

Viktória Lisáková
zborová farárka

Nie je možné komentovať.