Spôsoby pôstu

4 pôstna nedeľa v Rimavskej Sobote sa niesla v znamení  programu, ktorý si pripravili žiaci EZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.  Sestra farárka Viktória Lisáková kázala na starozmluvný text z knihy proroka Izaiáša.  Aj v dobe starozmluvnej ako sme o tom počuli už existoval pôst. Ale aká je jeho súčasná podoba v 21. storočí už to nám vysvetlili žiaci cirkevnej školy z druhého stupňa. Môžeme sa postiť nohami, rukami, očami, ale aj srdcom.  Najdôležitejší je ten pôst, ktorý sa začína v srdci každého jedného z nás, keď sa rozhodneme  urobiť čosi pre svoju vieru.  Aby sa dôsledkom toho prehlboval náš vzťah k Pánu Bohu, aby sme si uvedomili svoje každodenné zlyhania a nedostatky. Deti nás vyzvali k tomu, aby sme boli obrazne povedané rytiermi 21 storočia. Ďakujeme Pánu Bohu za podnetný nápad  a krásne myšlienky.

    Katarína Vicianová

SposobyPostu

Nie je možné komentovať.