Archív štítkov: pôst

Sederova večera

Pascha (prechod) je najväčší židovský sviatok, pamiatka oslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. Hebrejský názov Chag ha-Pesach pripomína, že Boh „prekročil“ domy Izraelitov, ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti (por.Ex 12, 23 – 27). Sviatok Paschy je teda sviatkom oslobodenia Božieho ľudu, ktorého činiteľom je samotný Boh – Jahve. Iný názov pre sviatok je Korban […]

Veľkonočná párty

Pred sviatkami sme sa stretli v zborovej miestnosti.  S našimi malými kamarátmi sme zažili príbeh, ktorý opisoval udalosti, ktoré sa odohrali počas Zeleného štvrtka. Ozdobovali sme sladké veľkonočné vajíčka, potom sme vyrábali mávatká, na ktorých bol znázornený život Pána Ježiša a nakoniec sme sa hrali zaujímavé hry.

Pôstne omrvinky

Scrabble

S mladými na fare sme mali akciu pod názvom pôstne scrabble. Téma bola nanajvýš aktuálna, lebo zachytávala udalosti Veľkého týždňa, ktorý opisuje utrpenie Pána Ježiša. V chrámoch Božích sa zachováva pašiové čítanie. Mladí ľudia majú celkom iný pohľad na otázky viery vo vzkriesenie. Náš program zachytával cestu utrpenia, po ktorej kráčal Boží Syn. Zaujímavým spôsobom […]

Kvetná nedeľa

Najťažšia otázka, ale zároveň naplnená nádejou, o ktorej sa musíme rozprávať aj s deťmi. Smrť a vzkriesenie, dve slová pri ktorých nás čosi desí, ale na druhej strane máme nádej, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Zomrel za naše hriechy, aby nám bolo odpustené. Toto radostné evanjelium je predmetom našej zvesti aj dnes.

Karibská Kuba

Na pôstnej večierni sme sa zapojili do Svetového dňa modlitieb za Kubu. Bolo veľmi zaujímavé nahliadnuť do života kubáncov. Video  zachytávalo ich radostné, ale aj smutné okamihy. Dôležité je, že dnes tam opäť pôsobí kresťanská misia. Výklad, ktorý sme počuli, zachytával Markové evanjelium, ktoré pripravovali kubánske ženy s odkazom, že Pán Ježiš nerobí rozdiely, ale […]

Zacheus – malý muž s veľkou šancou

Niekedy máme pocit, že pred Pánom Ježišom sa môžeme skryť, najmä svoje hriechy. Inokedy sa túžime  stretnúť s Pánom Ježišom a kladieme si otázku či si nás všimne. Boh vidí všetko, hľadá nás a dáva nám šancu. Kto by povedal, že jeho láska dokáže zmeniť aj Zacheusa? Bol to malý muž, ale s veľkou šancou, […]

Pôstne príležitosti pre dospelých a pre mladých

Misia dnes a včera

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. „ Na pôde Rimavského seniorátu  sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa  východného dištriktu Slavomíra Sabola, […]