Svätodušné sviatky

„A keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým … A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša; a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné.“    (Skutky apoštolov 4:31-32)   

Jednota sa medzi nami nezrodí automaticky, ako keby Duch Svätý mávol nad nami čarovným prútikom. Naopak, potrebujeme s Duchom Svätým spolupracovať. Musíme pozorne počúvať, keď nám naznačuje ako ďalej. Takto zvíťazíme nad svojím sklonom k sebeckosti a sporom a zároveň si vybudujeme vo svojom srdci také duchovné dary, ako sú láska, pokoj, pokora, štedrosť, trpezlivosť, dobrotivosť, súcit, spravodlivosť, … Snažme sa viac odpúšťať tým ktorí nás zraňujú. Skúsme sa viac prispôsobiť tým ktorí sú iní, než my. Zľavme tým ktorí nám niečo dlhujú. Buďme veľkorysí a štedrí, podeľme sa štedro o peniaze, no pokúsme sa štedro podeliť aj o svoje srdce. Modlime sa za ľudí vo svojom okolí. Duch Svätý tieto naše jednoduché skutky plné vľúdnosti a láskavosti zmení na mocný nástroj zjednotenia a  pokoja!
Duchu Svätý, pomôž mi vytvoriť jednotu vo svojej rodine, medzi blížnymi a bratmi a sestrami vo viere.

Nie je možné komentovať.