Talenty nášho života

V podobenstve o talentoch sa dozvedáme o tom ako istý neznnámy bohatý človek rozdával svoje talenty svojim sluhom. Každému podľa toho aké mal schopnosti. Jeden dostal tri, druhý dve a posledný dostal jeden talent. Po istom čase, keď sa vrátil pozval si svojich sluhov, aby ukázali výsledok svojej práce a to ako narábali so zverenými darmi. Prvý ukázal svoj zisk, druhý taktiež a tretí svoj talent zakopal. Pán pochválil prvých dvoch, ale tretieho sluhu pokarhal. Na konci tohto príbehu sme sa učili biblický text z listu Timoteovho.  „Nikdy nezanedbávaj svoj dar.“ Preto ani mi nikdy nezanedbávajme dary, ktoré nám dal Pán Boh.

Nie je možné komentovať.