Archív štítkov: besiedka

Adventná besiedka

Pokračujeme v adventnej príprave. Dnes sme prežili prvé stretnutie s pastiermi, ktorí sa vybrali do Betlehema presvedčiť sa na vlastné oči o zvesti, ktorú počuli od anjelov. “ Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Pastieri sa stali novými poslami a rozprávali všetkému ľudu o tom čo videli a zažili na […]

Veľkonočná párty

Pred sviatkami sme sa stretli v zborovej miestnosti.  S našimi malými kamarátmi sme zažili príbeh, ktorý opisoval udalosti, ktoré sa odohrali počas Zeleného štvrtka. Ozdobovali sme sladké veľkonočné vajíčka, potom sme vyrábali mávatká, na ktorých bol znázornený život Pána Ježiša a nakoniec sme sa hrali zaujímavé hry.

Biblické masky

V sobotu 11. februára 2017 sme mali zábavnú súťaž biblických masiek. Hľadali sme biblické postavy a spoznávali ich poslanie. Vytvorili sme veľa zaujímavých vecí, ktoré nám pripomínajú biblické príbehy.

Príď Duchu Svätý

Na besiedke sme dokončili cyklus izraelských kráľov a čakáme svätodušné sviatky. Vyrábali sme knihu bez slov, v ktorej sú len farby, cez ktoré sme určovali ich význam. Nech Božia milosť nás sprevádza až do najbližšieho stretnutia.

Scrabble

S mladými na fare sme mali akciu pod názvom pôstne scrabble. Téma bola nanajvýš aktuálna, lebo zachytávala udalosti Veľkého týždňa, ktorý opisuje utrpenie Pána Ježiša. V chrámoch Božích sa zachováva pašiové čítanie. Mladí ľudia majú celkom iný pohľad na otázky viery vo vzkriesenie. Náš program zachytával cestu utrpenia, po ktorej kráčal Boží Syn. Zaujímavým spôsobom […]

Kvetná nedeľa

Najťažšia otázka, ale zároveň naplnená nádejou, o ktorej sa musíme rozprávať aj s deťmi. Smrť a vzkriesenie, dve slová pri ktorých nás čosi desí, ale na druhej strane máme nádej, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Zomrel za naše hriechy, aby nám bolo odpustené. Toto radostné evanjelium je predmetom našej zvesti aj dnes.

Zacheus – malý muž s veľkou šancou

Niekedy máme pocit, že pred Pánom Ježišom sa môžeme skryť, najmä svoje hriechy. Inokedy sa túžime  stretnúť s Pánom Ježišom a kladieme si otázku či si nás všimne. Boh vidí všetko, hľadá nás a dáva nám šancu. Kto by povedal, že jeho láska dokáže zmeniť aj Zacheusa? Bol to malý muž, ale s veľkou šancou, […]

Talenty nášho života

V podobenstve o talentoch sa dozvedáme o tom ako istý neznnámy bohatý človek rozdával svoje talenty svojim sluhom. Každému podľa toho aké mal schopnosti. Jeden dostal tri, druhý dve a posledný dostal jeden talent. Po istom čase, keď sa vrátil pozval si svojich sluhov, aby ukázali výsledok svojej práce a to ako narábali so zverenými […]

Judášov groš

V Biblii sa stretávame s mnohými biblickými  postavami. Niektoré z nich sú dobré, iné zas negatívne. Akými očami hľadíme napríklad na Judáša? Na jednej strane je to učeník Pána Ježiša, ale na druhej strane je to chamtivý človek a zradí svojho majstra za 30 strieborných. Čo si myslíte sme lepší alebo horší ako on? Popritom skoro […]