Archív štítkov: škola

Reformácia očami najmenších

Dnes sme si pripomenuli pamiatku Reformácie s malými deťmi na prvom stupni v EZŠ ZO v Rimavskej Sobote. Ráno sme mali krátke služby Božie s piesňami, ďalej sme si pomocou flanelových materiálov sledovali život Dr. Martina Luthera. Neskôr sa k tomu pridali dve hry: hľadanie kresťanských symbolov a z písmeniek zložiť významné mestá reformácie. Na […]

Pozvánky

Aktuálne

Otvorenie školského roka 2016/2017

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne chvíle prázdnin a rôznych zážitkov, teraz začína kolobeh rôznych povinností a učenia sa, aby sme získavali nové vedomosti. Preto aj touto cestou chceme popriať všetkým deťom mnoho Božieho požehnania a veľa síl ku školopovinnej práci. V kázni na otvorení školského roka sme sa zoznámili s knihou bez slov, ktorá  nám […]

Škovránok 2016 – Súťaž žiakov v speve duchovnej piesne

Spievam, spievaš, spievame …… spoločne i po samom. Na pomyselnom stupni víťazov 3. miesto obsadila Barborka Koháryová z 1. ročníka, 2. miesto patrí Jorge Kovácsovej z 3. ročníka a na najvyšší stupienok vystúpil Dominik Hegedüs z 3. ročníka. Víťazom gratulujeme.

Muffins day

Pomaly končia fašiangy a obdobie po Zjavení Krista Pána mudrcom a blíži sa pôstny čas, ktorý je okázalý, ale zároveň aj potrebný. Preto sme s dobrou náladou a s radostným srdcom usporiadali deťom Muffins day v priestoroch EZŠ v Rimavskej Sobote. Všetko  je namieste, ak je to s mierou. Je to Boží dar otvoriť svoje […]

Tvorivé evanjelické náboženstvo

Oznam pre všetkých rodičov, ktorých deti nastupujú do školy a do prvého ročníka, ale aj pre ostatných, ktorí navštevujú základné alebo stredné školy. Evanjelické náboženstvo je súčasťou života každého kresťana, deti sa môžu stretávať  aj na detských besiedkach, starší môžu navštevovať dorast a neskôr aj mládež. Je to veľmi potrebné a dobré, aby sme nikdy […]

Základná škola Ožďany

Sestra farárka sa zúčastnila krásnych osláv, ktoré sa konali v Ožďanoch. Pred 18 rokmi to bolo prvé miesto, kde začala pôsobiť a zároveň vyučovať evanjelické náboženstvo na miestnej základnej škole. V súčasnosti škola slávi 70. výročie od svojho založenia. A práve v spomínaných Ožďanoch pôsobilo začiatkom storočia aj protestanstké gymnázium. Sme vďační, že aj dnes […]

2.ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

16.novembra 2015 sa bude konať 2.ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej v priestoroch EZŠ v Rimavskej Sobote. Tohto ročná téma: Štúrovci regiónu Gemer-Málohont.