Mikulášska nádielka

V piatok sa Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote zmenila na rozprávkový svet. Službami Božími sa otváral nový školský deň, na ktorom  sestra spirituálka vysvetlila podobenstvo o svetle a zdôraznila kto je tým pravým a skutočným svetlom nášho života. Neskôr sme mali aj biblického milionára kde sa trochu preskúšali naše vedomosti, ktoré sú spojené s adventným očakávaním. V našej kaplnke sme mali ale zvláštnych poslucháčov, boli to malí anjelici a malí čertíci s Mikulášskou nádielkou. Prvé prekvapenie pre našu celú školu bolo otvorenie novej knižnice pre deti pod názvom „ Čítankovo“. Slávnostnú pásku prestrihlo vedenie školy a privítalo prvých čitateľov. Sme veľmi vďační Pánu Bohu, že môžeme našim žiakom podať pomocnú ruku a sprevádzať ich svetom kníh a knižných publikácii. Celý deň sa niesol v duchu adventných príprav najprv to bolo duchovné slovo na službách Božích a potom  pod vedením triednych učiteliek sa naši žiaci rozdelili do tvorivých dielní a pripravovali malé prekvapenia, ktoré boli spojené s adventným očakávaním  a s prípravou na Vianočné obdobie. A hlavne aj do našej školy napokon predsa len zavítal Mikuláš, ktorý dobrým deťom priniesol Mikulášsku nádielku.

Nie je možné komentovať.