Pôstne čítanie

Pôst nám dáva novú príležitosť k tomu, aby sme hľadali cestu k Bohu, ku svojmu vlastnému ja, aby sme sa zmierili sami so sebou. Mnohí ľudia nemajú mier a pokoj vo svojom srdci. Z vlastnej skúsenosti vieme a poznáme, že len tí ľudia ubližujú, ktorí sú nevysporiadaní, ktorým chýba vzťah s Pánom a ktorí svoj život nevložili do Božích rúk. Tí, ktorí majú vo svojom srdci pokoj a spoliehajú sa na Pána Boha, necítia potrebu robiť zlo, ani rozosievať nepriateľstvo medzi ľuďmi. Trpia komplexami a kompenzujú to na druhých. Preto, aby sme zmenili smer, odporúčame nahliadnuť v pôstnom čase do zaujímavých kníh, ktoré nám pomôžu sa zamyslieť nad sebou a nad tým čo konáme.

Perla Moábu, perla piesku, Zvládneš to a Po lane ku Kristovi a pre najmenších Vidí ma Boh po tme ?

knihy

Nie je možné komentovať.