Duchovná diéta

Prednedávnom k otvoreniu pôstu mala sestra farárka zaujímavý výklad. Na každý rok si pripraví čosi netypické a zvláštne. Naše deti na svojom stretnutí sa zoznámili s príbehom zvaným „praclík“. Odkiaľ v skutočnosti praclík pochádza a prečo sa jeho význam práve spája s pôstom. Odpovede sme dostali v jej výklade a potom sme z veľkou chuťou sa pustili do praclíka (jedenia aj výroby). Praclík symbolizuje skrížené ruky, ktoré sa modlia. Pred 1400 rokmi ich vymyslel istý neznámy mních a použil ju ako odmenu pre deti, ktoré sa dobré učili. V kláštore ich vyrábali neskôr  mnísi pre  deti, ktoré sa učili naspamäť modlitby. V tej dobe neexistovali žiadne cukríky a iné sladkosti a deti si museli vystačiť s tým čo mali. Mnísi potom túto výrobu rozšírili do celého sveta. Znak praclíka symbolizuje tri smery -ako znak pôstu. Prvý smer je cesta smerujúca k Bohu, ktorá je v pôste spojená s modlitbami, druhá cesta je cesta dobročinnosti a almužny, ktorá znamená, že máme pomáhať svojim blížnym, ktorí sú v núdzi a tretia cesta hovorí o tom, že  v pôste máme nazrieť do svojho vlastné vnútra a zamyslieť sa nad sebou. Tri okienka v praclíku symbolizovali znak Božej Trojice, ktorý  sa vyrábal z nekvaseného cesta. Kvások podľa Biblie symbolizuje hriech. Tohtoročný pôst nech je akousi duchovnou diétou, v ktorej Boh bude mať svoje prvé miesto. Zároveň vás pozývame na pôstny čas strávený v kruhu našich detí. Rozpis je na našej webstránke a ochutnávka kázne v obrazovej prílohe.

PRACLÍK

Nie je možné komentovať.