Pôstny kľúč

1.pôstnou nedeľou 22.februára 2015 otvárame nový pôstny čas v evanjelickej cirkvi. Niekedy sa možno aj zamyslíme nad tým čo pre nás ten pôst v skutočnosti znamená. Inokedy hľadáme spôsoby ako sa mu vyhnúť ako ho možno uľahčiť, alebo popri ňom len tak bez povšimnutia prejsť. Pôst je správna voľba a dobré rozhodnutie pre každého jedného z nás. Aj Pán Ježiš sám pôstom prešiel. Počas 40 dní sa intenzívnejšie sústredil na duchovné  veci a tie pozemské boli na tom poslednom mieste. Kľúčom jeho služby bola pravá modlitba, ktorá mu dodávala silu zvládnuť všetky zápasy, ktoré ho očakávali. V pokušení na púšti nám Pán Ježiš dáva pohotovú a správnu odpoveď: „Nie samých chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“.
Pôstne obdobie nám chce otvoriť naše oči, aby sme mysleli aj na čosi viac. Na večný život, na Boha, na to čo bude po smrti alebo či sme vôbec pripravení na smrť, či zvládame svoje ťažkosti, či máme silu niesť dôsledky svojich rozhodnutí…. Možno sú to nezáživné otázky, ale čas je v Božích rukách. Je lepšie byť pripravený ako prekvapený. Pôst nás pripravuje k veľkým rozhodnutiam a k zmenám. Máme byť vyhladovaní za Slovom Božím, ktoré je ako dvojsečný meč, ktorý preniká do špikov našich kostí. Skúsme si v tomto roku dať duchovný pôst každý deň – pravidelnú dávku Slova Božieho, ktoré bude zlatým kľúčom a otvorí našu dušu pre správne veci. Nezmeškajme tohtoročný pôst. Bolo by to veľká škoda. Biblický kľúč textov nájdete na www.ecav.sk na každý deň.

Nie je možné komentovať.