Archív štítkov: biblická hodina

Biblické časy

Dnes na biblickej hodine sme mali veľmi krásny zážitok. Spoznávali sme biblické časy ako sa žilo v dobách Pána Ježiša. Akým spôsobom si v biblických časoch zarábali  ľudia na živobytie, v akých domoch žili, čím sa živili, čo bolo ich každodenným chlebom a akým spôsobom pochovávali. V Biblii sme hľadali odkazy, ktoré nám odhaľovali rôzne […]

Karibská Kuba

Na pôstnej večierni sme sa zapojili do Svetového dňa modlitieb za Kubu. Bolo veľmi zaujímavé nahliadnuť do života kubáncov. Video  zachytávalo ich radostné, ale aj smutné okamihy. Dôležité je, že dnes tam opäť pôsobí kresťanská misia. Výklad, ktorý sme počuli, zachytával Markové evanjelium, ktoré pripravovali kubánske ženy s odkazom, že Pán Ježiš nerobí rozdiely, ale […]

Príprava na Veľkonočné sviatky

Pôstna besiedka pre deti: 23. februára 2013 9. marca 2013 23. marca 2013 od 10.00 hod. do 12.00 hod. v zborovej miestnosti. Biblické hodiny pre dospelých v pôste: 20. februára 2013 27. februára 2013 6. marca 2013 13. marca 2013 20. marca 2013 27. marca 2013 od 17.00 hod. v zborovej miestnosti + pôstny modlitebný […]