Záver cirkevného roka

Posledná nedeľa cirkevného roka sa niesla v znamení reformácie. Žiaci evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej si pripravili program, ktorý veľmi zaujal našich cirkevníkov.  Nakoľko pominulé roky sme mali príležitosť sa vhĺbiť do životopisu Dr. Martina Luthera, do dejín reformácie vo svete a na Slovensku. Posledná nedeľa v tomto roku sa niesla v znamení živého odkazu reformácie a reformačných piesni ako aj v modlitbách, ktoré zanechal Dr. Martin Luther. Žiaci pútavou formou odpovedali na otázky, ktoré sa ich pýtala pani riaditeľka Marcela Bellová. Veľmi podnetný bol aj modlitebný život Luthera v kruhu jeho rodiny ako aj zoznam piesni, ktoré napísal. Sme veľmi radi, že záver cirkevného roka sa niesol v znamení  živého odkazu reformácie, aby sme boli bdelí a pripravení na príchod Pánov. Sestra farárka  Viktória Lisáková nám to zdôraznila  aj vo svojej kázni.

Nie je možné komentovať.