Stretnutie žien Rimavského seniorátu

V nedeľu 24. novembra 2013, ktorá bola aj poslednou nedeľou cirkevného roka, sa konalo stretnutie žien  Rimavského seniorátu na pôde nášho cirkevného zboru v Rimavskej Sobote v reštaurácii Junior.
Témou tohto stretnutia bolo 500. výročie reformácie. Na stretnutí prednášala sestra PhDr. Jana Kepplová, ktorá je  koordinátorkou projektu, ktorý zabezpečuje  prípravu gobelínu k výročiu reformácie. Veľmi zaujímavým podnetným spôsobom a pútavou formou nám prezentovala obrazy, ktoré sa majú vyšívať. Zároveň nám opísala aj historický a dejinný význam všetkých stvárňujúcich obrazov, ktoré sa budú následne vyšívať a zhotovovať po jednotlivých seniorátoch.

Nie je možné komentovať.