Scrabble

S mladými na fare sme mali akciu pod názvom pôstne scrabble. Téma bola nanajvýš aktuálna, lebo zachytávala udalosti Veľkého týždňa, ktorý opisuje utrpenie Pána Ježiša. V chrámoch Božích sa zachováva pašiové čítanie. Mladí ľudia majú celkom iný pohľad na otázky viery vo vzkriesenie. Náš program zachytával cestu utrpenia, po ktorej kráčal Boží Syn. Zaujímavým spôsobom sme použili materiály pod názvom papier a naozaj všetko bolo z papiera a vo všetkom sme našli odkaz na Božiu zvesť- prečo Pán Ježiš musel zomrieť za naše hriechy. Otázka na záver znela: Veríš Pánovi Ježišovi? Ak  áno posledný papier bol úplne biely, čistý a prázdny s  Božím podpisom lásky….. Potrebuješ ju oveľa viac ako kedysi.

Nie je možné komentovať.